duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5697 ha
Intravilan: 693 ha
Extravilan: 5004 ha
Populatie: 4026
Gospodarii: 1490
Nr. locuinte: 1360
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4


Numele localitatilor aflate in administratie:
Muntenii de Jos, Băcăoani, Secuia, Mînjeşti
Asezarea geografica:
Localitatea Muntenii de Jos, reşedinţa comunei se află situată la o distanţă de 6 km faţă de Municipiul Vaslui, reşedinţa cu acelaşi nume.
Din punct de vedere geografic comuna se învecinează:
- la nord cu Municipiul Vaslui,
- la sud comuna Albeşti,
- la est comuna Olteneşti,
- la vest comuna Lipovăţ.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Creşterea păsărilor
Restaurante
Service-auto
Comerț
Producerea şi comercializarea nutreţurilor combinate
Activitati economice principale:
Industrie de morărit
Ferme avicole
Explotare plantaţii pomicole
Obiective turistice:
Statuia Ecvestră "Ştefan cel Mare" - monument istoric, statuie amplasată la ieşirea din localitatea Băcăoani, pe DN 24 Bârlad-Vaslui, locul unde cronicile spun că pe 10 ianuarie 1475 Ştefan cel Mare zdrobea la Vaslui o armată otomană estimată de sursele contemporane cam la 100.000 de soldaţi
Evenimente locale:
Serbările organizate cu prilejul zilei comunei Muntenii de Jos - 2 iulie în fiecare an
Facilitati oferite investitorilor:
Satele Muntenii de Jos, Băcăoani şi Secuia sunt traversate de DN 24 Crasna-Iaşi şi în fiecare dintre ele s-au înfiinţat reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu gaz metan
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă în sat Mînjeşti
Extinderea reţelei electrice
Extindere alimentare cu apă Muntenii de Jos
Extindere rețea canalizare menajeră Muntenii de Jos